Вирішення проблем з Google AdWordsЗастосування скрипта Google AdWords здатне вирішити безліч проблемних завдань. Наведемо рішення деяких з них.

Для ефективності реклами AdWords потрібно контролювати показники якості і намагатися постійно їх підвищувати. При цьому наявність базового функціоналу не дає можливості відстеження прогресу цих показників і установки порядку розстановки пріоритетів на ключовики, оголошення та групи оголошень. Рішення даної проблеми вручну вимагає певних витрат часу на організацію безлічі таблиць.

Для того, щоб цієї проблеми не виникало, створюється скрипт, що збирає відомості якісного показника від кожного ключового. Цим скриптом передбачається відправка всіх даних в Таблиці Google.

За допомогою різних систем в інтернеті можна виконувати не тільки побудова скриптів, а й створення сайту безкоштовно самостійно у відносно короткі терміни.

Після реструктуризації аккуанта, багато хто відчуває цікавість стосовно ключовими словами, які є неактуальними в даний момент. Перенесення ключовиків до лав нових груп оголошень призводить до необхідністю переміщатися з однієї групи на іншу при використанні стандартного функціоналу Google AdWords.

Для заміни ручної зіставлення рядів у двох звітностях, раціональним буде спантеличити цією роботою скрипт. Скриптом приймається потрібна інформація від ключовиків кожної обраної компанії за певний період, яка виводиться у відповідну таблицю.

Також можна створити автоматику для аналізу структури аккуанта. Таким скриптом буде вестися підрахунок рекламних оголошень, груп, а також загальної кількості ключових виразів.