Практика показує, що в обов'язковому порядку необхідно сформувати у студентів потреби у підвищенні ступеня власної професійної підготовки методом безперервного оновлення придбаних ними знань.

Основна мета вивчення дисципліни «фінанси організації» полягає у підготовці фахівців висококваліфікованого рівня в сфері фінансових і кредитних відносин, які ефективно володіють навичками практичної роботи в організаціях різних напрямках галузей господарства. Студенти, які вивчають дану дисципліну повинні глибоко засвоїти набуті знання, а також закріпити навички, які були придбані в результаті проходження практичних заходів. Вони повинні вміти ефективно використовувати набуті знання у професійній діяльності, правильно аналізувати специфічні і стандартні ситуації, які виникають в ході господарської діяльності організації, а також логічно узагальнювати отримані результати і формулювати свої висновки.

Варто підкреслити, що на основі всього вищеописаного студент повинен розробляти ефективні рішення для реалізації виникаючих проблем.

Практика показує, що в обов'язковому порядку необхідно сформувати у студентів потреби у підвищенні ступеня власної професійної підготовки методом безперервного оновлення придбаних ними знань. Вивчення дисципліни дає можливість студентам оволодіти потрібними навичками практичного характеру роботи щодо доцільного, ефективного та раціонального використання фінансових коштів організації. Основна мета курсу полягає у формуванні у них основних знань, які складуть фундамент подальшого більш поглибленого вивчення дисциплін, які необхідні для даної спеціалізації. За традицією після завершення курсу студенти надають курсові роботи з фінансів.

Безкоштовне навчання проводиться в державних навчальних закладах, однак вони аналогічні високооплачуваним навчальним структурам, де викладають фахівці такого ж рівня. Основними завданнями курсу є: глибоке вивчення понять теоретичного спектру, які відображають економічну суть фінансів підприємства; детальний розгляд явних особливостей відділу фінансів підприємства, а також різних правових і організаційних форм і галузей; глибоке дослідження механізму фінансового обороту підприємства, а також основ його освіти та ефективного функціонування; грунтовне вивчення структури і складу фінансових ресурсів організації та аналіз спеціальної системи планування фінансової активності підприємстві. Розглянута дисципліна «фінанси організації» — це не тільки теоретична структура надання знань, а й практична.

Вона вивчає активно діючу практику здійснення процесу фінансової роботи в організаціях різноманітних галузей господарства в умовах сучасного ринку.